فایل های دسته بندی گوناگون صفحه 9

قالب پاورپوینت حرفه ای شبکه اجتماعی

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي شبکه اجتماعی؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای طراحی

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي طراحی؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي سفالگری

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي سفالگری؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای (آموزشی)

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي آموزشی؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي (دانش آموزی)

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي (دانش آموزی)؛ 20 اسلايد و قابل ويرايش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای دانش آموزی

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي دانش آموزی؛ 22 اسلايد و قابل ويرايش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای کتاب

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي کتاب؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای زیبا

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي زیبا؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای (فناوری اطلاعات)

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي فناوری اطلاعات؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای (شیک)

قالب يا تم پاورپوينت حرفه اي شیک؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای (زیبا)

قالب یا تم پاورپوینت حرفه ای زیبا؛ ۶۲ اسلاید و قابل ویرایش. قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای (اسلیمی)

قالب یا تم پاورپوینت حرفه ای اسلیمی؛ ۶۲ اسلاید و قابل ویرایش. قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1436