فایل های دسته بندی ریاضی - صفحه 8

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل2: جمع و تفریق دو عدد دو رقمی

برای شروع تدریس و ایجاد انگیزه از یک نمایش استفاده می شود. یک فروشنده که نی در بسته‌های مختلف دارد، می‌خواهد به کودکی که به اندازه‌ی دو عدد دو رقمی نی از او طلب می‌کند، بدهد. فروشنده دو بسته نی(که مشخص نیست چندتاست) را به کودک می دهد و از او می‌خو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم15: مفهوم دسته‌بندی و آشنایی با مفهوم ارزش مکانی

در صفحه آغازین تم 15 دانش آموزان با مسجد و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد مسجد پی می‌برند. آموزگار در مورد آداب به مسجد رفتن و احترام به آن نکاتی که می‌داند را به دانش آموزان متذکر می‌شو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل2: ضرب عددهای مخلوط

در اولین فعالیت این درس، به کمک شکل‌های داده شده (یا با استفاده از شکل‌های مقوایی) دانش آموزان مربع‌های کوچک تر می‌سازند و مساحت شکل را پیدا می‌کنند. مساحت تقریبی هم مهم است. هدف دومین فعالیت این است که نشان دهد چگونه در ضرب دو کسر یک عدد از صورت ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل2: تساوی کسرها

فصل 2 کتاب ریاضی در پایه چهارم دبستان، به مبحث کسر پرداخته است. در این فصل دانش آموزان با موضوعات مختلفی از جمله شناخت کسرها، جمع و تفریق کسرها، تساوی کسرها و ضرب عدد در کسر آشنا می شوند. بهتر است برای تدریس هر یک از این موضوعات از طرح درس مجزا اس...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل2: جمع و تفریق ده تایی

معلم با دادن چینه و نی یا کبریت و چوب خط می‌خواهد بچه‌ها دسته‌های ده تایی درست کنند و با این‌ها جمع و تفریق کنند. با مضارب ده دهی جمع و تفریق کنند. در مرحله بعد با نمادین سازی انگشتان دست که هر انگشت نماد یک چینه ده تایی یا یک دسته ده تایی است جمع...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل3: نسبت

در این درس پس از ارائه یک پیش سازمان دهندۀ کلی در قالب تصویر و متن، مفهوم نسبت بین دو مقدار، با استفاده از پیش سازمان دهندۀ تطبیقی کسر ارائه گردیده، سپس فعالیت‌هایی برای آموزش و کار در کلاس‌هایی برای تثبیت، تعمیق و تعمیم نسبت ارائه گردیده است. در ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: ضرب دو عدد دو رقمی

درس ضرب دو عدد دو رقمی را با یادآوري آنچه دانش آموزان در کلاس سوم دبستان یاد گرفته‌اند شروع کنید. سپس روش خلاصه نوشتن و از سمت راست را آموزش دهید. تمام این مراحل در فعالیت اول این درس انجام می‌شود. شما می‌توانید این فعالیت را مرحله مرحله انجام دهی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 1: الگویابی، موقعیت یابی، شمارش، خط کش و نمودار ستونی

در صفحه آغازین تم1 دانش آموزان تصویری از آشپزخانه و میز صبحانه مشاهده می‌کنند. در این تم فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلفی در مورد رزق و روزی، چای ریختن، شکر ریختن، لقمه گرفتن و... پی می‌برند. آموزگار توضیح می‌دهد غذايی که می‌خوريم رزق و روزی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 20: آموزش عددهای دو رقمی و کسب مهارت در شمارش اعداد

در صفحه آغازین تم 20 دانش آموزان با عزاداری عاشورا و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد عزاداری عاشورا پی می‌برند. آموزگار در مورد بزرگداشت و احترام به بزرگان دين نکاتی را که می‌داند به دانش...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: تقسیم و بخش پذیری

درس تقسیم و بخش پذیری را با طرح مسئله هاي مربوط به تقسیم آغاز کنید. فعالیت هاي این درس به همین موضوع می‌پردازد و هدف بیان اجزاء تقسیم و درك رابطه هاي درستی تقسیم است. توصیه می‌شود از طرح تقسیم‌هایی که در یک مرحله به پایان نمی‌رسد براي تشخیص بخش پذ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل6: مقایسه‌ی عددها

در درس مقایسه‌ی عددها به موضوعات مختلفی از جمله: مقایسه اعداد ، قیاس اعداد با شکل و ارزش مکانی ، مقایسه اعداد با استفاده از ارزش ریالی ، محاسبه محیط مربع و مثلث متساوی الاضلاع و معرفی انواع مثلث پرداخته شده است. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس در...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 19: عددهای دو رقمی مضرب 10 و حل مسئله با چینه و محور

در صفحه آغازین تم 19 دانش آموزان با صف نانوايی و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد صف نانوایی پی می‌برند. آموزگار در مورد عدالت و مصداق‌های آن مانند رعايت نوبت نکاتی را که می‌داند به دانش آ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی