فایل های دسته بندی ریاضی صفحه 10

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل2: جمع و تفریق ده تایی

معلم با دادن چینه و نی یا کبریت و چوب خط می‌خواهد بچه‌ها دسته‌های ده تایی درست کنند و با این‌ها جمع و تفریق کنند. با مضارب ده دهی جمع و تفریق کنند. در مرحله بعد با نمادین سازی انگشتان دست که هر انگشت نماد یک چینه ده تایی یا یک دسته ده تایی است جمع...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل3: نسبت

در این درس پس از ارائه یک پیش سازمان دهندۀ کلی در قالب تصویر و متن، مفهوم نسبت بین دو مقدار، با استفاده از پیش سازمان دهندۀ تطبیقی کسر ارائه گردیده، سپس فعالیت‌هایی برای آموزش و کار در کلاس‌هایی برای تثبیت، تعمیق و تعمیم نسبت ارائه گردیده است. در ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: ضرب دو عدد دو رقمی

درس ضرب دو عدد دو رقمی را با یادآوري آنچه دانش آموزان در کلاس سوم دبستان یاد گرفته‌اند شروع کنید. سپس روش خلاصه نوشتن و از سمت راست را آموزش دهید. تمام این مراحل در فعالیت اول این درس انجام می‌شود. شما می‌توانید این فعالیت را مرحله مرحله انجام دهی...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 1: الگویابی، موقعیت یابی، شمارش، خط کش و نمودار ستونی

در صفحه آغازین تم1 دانش آموزان تصویری از آشپزخانه و میز صبحانه مشاهده می‌کنند. در این تم فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلفی در مورد رزق و روزی، چای ریختن، شکر ریختن، لقمه گرفتن و... پی می‌برند. آموزگار توضیح می‌دهد غذايی که می‌خوريم رزق و روزی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 20: آموزش عددهای دو رقمی و کسب مهارت در شمارش اعداد

در صفحه آغازین تم 20 دانش آموزان با عزاداری عاشورا و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد عزاداری عاشورا پی می‌برند. آموزگار در مورد بزرگداشت و احترام به بزرگان دين نکاتی را که می‌داند به دانش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: تقسیم و بخش پذیری

درس تقسیم و بخش پذیری را با طرح مسئله هاي مربوط به تقسیم آغاز کنید. فعالیت هاي این درس به همین موضوع می‌پردازد و هدف بیان اجزاء تقسیم و درك رابطه هاي درستی تقسیم است. توصیه می‌شود از طرح تقسیم‌هایی که در یک مرحله به پایان نمی‌رسد براي تشخیص بخش پذ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل6: مقایسه‌ی عددها

در درس مقایسه‌ی عددها به موضوعات مختلفی از جمله: مقایسه اعداد ، قیاس اعداد با شکل و ارزش مکانی ، مقایسه اعداد با استفاده از ارزش ریالی ، محاسبه محیط مربع و مثلث متساوی الاضلاع و معرفی انواع مثلث پرداخته شده است. در این قسمت، طرح درس و روش تدریس در...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 19: عددهای دو رقمی مضرب 10 و حل مسئله با چینه و محور

در صفحه آغازین تم 19 دانش آموزان با صف نانوايی و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد صف نانوایی پی می‌برند. آموزگار در مورد عدالت و مصداق‌های آن مانند رعايت نوبت نکاتی را که می‌داند به دانش آ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم18: شمردن چندتایی

در صفحه آغازین تم 18 دانش آموزان با آداب معامله و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد خرید اجناس پی می‌برند. آموزگار در مورد خرید از فروشگاه، بقالی، سوپر مارکت و... نکاتی را که می‌داند به دانش آ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: معرفی اعداد صحیح

یکی از زمینه‌های معرفی اعداد صحیح استفاده از مدل خطی دما است. این زمینه برای نشان دادن اعداد منفی آشنا است. زیرا دانش آموزان یا تجربه دمای زیر صفر را دارند یا درباره دما در اخبار چیزهایی شنیده‌اند. بنابراین این فعالیت می‌تواند شروع خوبی برای معرفی اع...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حل تشریحی نمونه سوالات نوبت دوم فصل هفتم ریاضی نهم

دانلود پاورپوینت حل نمونه سوالات نوبت دوم هماهنگ استانی از فصل هفتم کتاب ریاضی نهم به صورت تشریحی و مرحله به مرحله. شامل: ساده کردن عبارتهای گویا ضرب عبارتهای گویا تقسیم عبارتهای گویا جمع و تفریق عبارتهای گویا تشریح کامل اتحادهای مربع دوجمله ای اتحاد جمله مشترک اتحاد مزدوج و فاکتورگیری تقسیم ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ریاضی 3 تجربی (سوالات نهایی + تمرینهای کتاب)

دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی (سوالات نهایی + تمرینهای کتاب). این جزوه شامل سوالات نهایی و سوالات کتاب ریاضی 3 به همراه جواب تشریحی است ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 282