فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

گزارش آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)

گزارش آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)، در قالب فایل Word. اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمایش حل مسأله (انعطاف پذیری ذهن)، روان شناسی تجربی

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایش حافظه تجسمی «یادگیری از راه کوشش و خطا»

گزارش آزمایش حافظه تجسمی «یادگیری از راه کوشش و خطا»، در قالب فایل Word. شامل: اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمایش حافظه تجسمی «یادگیری از راه کوشش و خطا»، روان شناسی تجربی

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی

گزارش آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی، در قالب فایل word. شامل اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی، روان شناسی تجربی

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)

پرسش نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS) در قالب فایل Word. شرح کامل پرسش نامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS) شامل مبانی نظری، روش اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسش نامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام دارای 15 سوال است و هدف از آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها ...

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون نظم‌جويي شناختي - هيجانی (CERQ-P- short)

نمونه معرفی، اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون نظم‌جويي شناختي- هيجانی (CERQ-P- short). این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه اصلی نظم جویی شناختی هیجانی(CERQ) و توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(2001) در کشور هلند تدوین شده است و یک پرسشنامه چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی افراد پس ...

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون قضاوت اخلاقی برای کودکان (MJT)

معرفی ، مبانی نظری، سئوالات ، نمره گذاری و تفسیر آزمون قضاوت اخلاقی برای کودکان

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون سنجش اعتقادات دینی (زارع و امین پور، ۱۳۸۹)

نمونه معرفی ، اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون سنجش اعتقادات دینی

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون سرسختی توسط کوباسا و همکاران(۱۹۸۲)

معرفی، اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون سرسختی توسط کوباسا و همکاران(۱۹۸۲)

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آزمون تشخیص ناتوانی یادگیری بندر-گشتالت

معرفی-مبانی نظری-شیوه اجرا-نمره گذاری-تفسیر آزمون تشخیص ناتوانی یادگیری بندر-گشتالت

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ذهن آگاهی- براون و رایان

پرسشنامه ذهن آگاهی- براون و رایان( مبانی نظری، سئوالات، نمره گذاری، تفسیر و .....)

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران 2005

پرسشنامه توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران 2005 شامل توضیحات کامل برای استفاده از پرسشنامه

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تمایلات همجنس گرایانه

پرسشنامه تمایلات همجنس گرایانه شامل مبانی نظری، سئوالات، ویژگی روان سنجی، نمره گذاری و تفسیر، منابع

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 2388